Schaduwberen - 2011

Schaduwberen - 2011

Peter Hiemstra heeft het ruimtelijk deel gemaakt en Christiaan Kuitwaard de beschilderingen.

Sommige in olieverf, andere in acryl en inktstift.

 


Laandschop, de Stellingwerven in beeld - 2009

Laandschop, de Stellingwerven in beeld - 2009

In 2009 is het 700 honderd jaar geleden dat de Stellingwerven voor het eerst in geschriften worden genoemd. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is een tentoonstelling georganiseerd in kunstruimte Hiemstra te Oldeberkoop. Acht kunstenaars zijn uitgenodigd om vanuit hun eigen discipline werken te maken met het Stellingwerver landschap als uitgangspunt.


Religie - 2008

Religie - 2008

In 2008 heeft Peter Hiemstra, samen met de beeldhouwers Lucas Klein en Hans Rikken, gewerkt over het thema religie. De politieke kant van religie zoals zij die ondervonden bij een bezoek aan Act of faith -Noorderlicht 2007- hebben zij bewust niet belicht. Onderstaand de tekst uit de catalogus bij de tentoonstelling in kunstruimte Hiemstra en enkele van de samenwerkingsbeelden.


Longerlaand - 2002 - 2007

Longerlaand - 2002 - 2007

Longerlaand is de titel van het beeldend/literaire project en het boek van Peter Hiemstra uit Oldeberkoop en schrijver/dichter Johan Veenstra uit Nijeholtpade. Longerlaand betekent: het land waarnaar ik verlang. Sinds 2002 werken zij aan dit project. Over 20 bijzondere plekjes in de Stellingwerven heeft Hiemstra een beeld gemaakt en Veenstra een gedicht of een serie gedichten. Het ging niet om de weergave van het plekje maar om een weergave van een gevoel dat dit plekje teweegbracht.


Richard's ring - 2006

Richard's ring - 2006

Drents Jeugdtheater De Reus heeft Peter Hiemstra gevraagd de vormgeving voor Der Ring des Nibelungen voor zijn rekening te nemen. De opera van Wagner is bewerkt door Jan Veltman tot een theaterstuk voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar getiteld Richard's ring.


Stellingwarf 1 en 2 - 2006

Stellingwarf 1 en 2 - 2006

In de Open Stal 2006 hebben grafica Antje Veldstra, dichter/schrijver Johan Veenstra en Peter Hiemstra samengewerkt. 

Voorafgaand hebben de heren Antje Veldstra De Delleboersterheide in Ooststellingwerf en De Scheene in Weststellingwerf laten zien.


Voetstuk - 2004

Voetstuk - 2004

Voetstuk is een samenwerkingsproject van 8 keramisten. Vier min of meer figuratief werkende keramisten en vier min of meer abstract werkende keramisten zijn gevraagd mee te werken aan dit project. De 'figuratieven' zijn gekoppeld aan de 'abstracten' zodat er vier duo's ontstonden.


Kruuspunt 2004/2005

Kruuspunt 2004/2005

Peter Hiemstra en de stellingwerver schrijver/dichter Johan Veenstra hebben van B en W van de gemeente West-Stellingwerf de kunstopdracht voor het centrum van Noordwolde (fr) gekregen. Hun schetsontwerp is als beste uit de selectie gekomen.


Van den vos Reynaerde - 2003

Van den vos Reynaerde - 2003

Het Friese theatergezelschap Tryater heeft gevraagd aan Peter Hiemstra of hij de fabelfiguren en het decor van het dierenepos 'Van den vos Reynaerde' wil vormgeven.